Podejmując się budowy mieszkania bądź lokalu, często nie mamy odpowiednich umiejętności pozwalających na uniknięcie problemów.

Odpowiedzią na taką sytuację może być inwestor zastępczy, zatrudniony właśnie po to, abyśmy pozbyli się praktycznie wszystkich obowiązków związanych z budową oprócz... dokonywania opłat. Na stronie http://www.budownictwo.dekra.pl/oferta/projektowanie/project-management można znaleźć dodatkowe informacje na temat tematyki inwestora zastępczego.

Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że inwestor zastępczy to osoba, która zajmuje się kontrolą tempa wykonywanych prac. To do niego należy także kontrola jakości wykonywanych prac oraz sprawdzanie czy są zgodne z normami oraz ze specyfikacją przedsięwzięcia.

Co zyskujemy zatrudniając inwestora zastępczego? Z pewnością jest to ogromne udogodnienie. Z pewnością główną zaletą jest fakt, jak ogromną ilość czasu oszczędzamy. To inwestor zastępczy w naszym imieniu wybierze materiały budowlane, zamówi je oraz zadba o to, aby zostały wykorzystane w odpowiedni sposób w trakcie prac.

Za największą z zalet można uznać fakt, iż to inwestor zastępczy jest osobą odpowiedzialną za prawidłowe zakończenie budowy w wyznaczonym terminie. Jest to niezwykle ogromny plus dla inwestora właściwego, który w ten sposób nie musi obawiać się konsekwencji związanych z nieukończonym projektem.

Problematyczne niestety jest ustalanie wynagrodzenia dla inwestora zastępczego i to ono jest główną wadą, jeżeli chodzi o zatrudnienie go. Zarówno podpisanie umowy na wynagrodzenie procentowe, jak i wynagrodzenie ryczałtowe, ma swoje wady.

Za wadę można również uznać fakt, iż umowy podpisywane pomiędzy inwestorem właściwym a inwestorem zastępczym często są nie do końca jasne i nie w pełni precyzują zakres obowiązków. Warto pamiętać, że tego typu umowa zalicza się do kategorii umów tzw. "starannego działania", co oznacza, że ryzyko nieosiągnięcia rezultatu nie obciąża inwestora zastępczego.

Czy warto zatrudnić inwestora zastępczego? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Z pewnością takie rozwiązanie ma wiele zalet, ale równocześnie musimy liczyć się z wadami.

W obiektywie

domy

działki

deweloper

budownictwo